.

NLP, HBM en APK

NLP

De afkorting NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) staat voor de manier waarop onze communicatie ons gedrag - en daarmee het resultaat van wat we doen -beïnvloedt. NLP werkt met een specifieke aanpak om, met inzet van diverse technieken, duurzame verandering te bewerkstelligen. Dat maakt de interventies en aanpak van L'Estro armonico zo "spot on" en doeltreffend, met een duurzaam resultaat!

HBM 

Het Human Resource-denken is door de ontwikkeling van het Human Being Management (of Development) verouderd geraakt. We willen de mens niet meer als Resource (uitputbare bron) inzetten, maar juist als Being (bewust, bekwaam mens)! Met de inzet van de ACT®-meting, wordt onder andere duidelijk of werknemers eigenlijk wel op de juiste plek binnen de organisatie zitten. Een (soms minieme) aanpassing van het werk levert ineens een hogere output op. Waarom een werknemer (mentaal) verzuimt en hoe we deze werknemer echt in zijn kracht kunnen zetten, wordt eveneens duidelijk. Coaching, verzuim-, reïntegratie- en outplacementtrajecten worden op deze manier krachtiger en doelmatiger en loopbaanvraagstukken zijn scherper te doorzien. 

L’Estro armonico helpt teams en organisaties inzichtelijk te krijgen wat er aan onbewuste kracht aanwezig is binnen het team. Maar ook de vraag waar de uitvalrisico’s van teams en individuen zitten en hoe de aanwezige, onbewuste natuurlijke kracht naar boven gehaald kan worden is hiermee te beantwoorden. Personeelsbeleid dat gebaseerd is op de Human Being Management -filosofie geeft zo hét antwoord op duurzame inzetbaarheid.

APK

Met inzet van de APK-meting (APK staat voor ACT Periodieke Krachtmeting) is het bovendien een nog krachtiger methodiek die inzet op:

Regie: Keuzes maken over jouw duurzame inzetbaarheid
Passie: Gemotiveerd en met plezier je werk doen
Kracht: Inzetten van jouw talenten, doen waar je goed in bent
Gezondheid: Je vitaal voelen, flexibel zijn 
Verantwoordelijkheid: Sturing geven aan je ontwikkeling en loopbaan

Want: APK® combineert een vragenlijst over het werkvermogen met de ACT-meting.

APK® is kostenbesparend en vergroot werkplezier

De APK® methodiek meet (online) periodiek het werkvermogen en de inzetbaarheid van medewerkers. 
De APK® methodiek stimuleert je zelf de regie te nemen over je duurzame inzetbaarheid en daarmee continu sturing te geven aan je loopbaan.
De APK® methodiek werkt preventief, brengt in kaart welke interventie nodig is voor je ontwikkeling en wat nodig is om uitval te voorkomen.

De APK® methodiek is op individueel- en op teamniveau inzetbaar.

De APK® methodiek kent drie stappen en één optionele stap:
1. een online meting brengt werkvermogen, talenten, drijfveren en competenties in kaart
2. bespreking van het meetresultaat met de APK®-coach met als output een verdiepende rapportage
3. plan van aanpak maken op individueel of teamniveau
4. teamdialoog op de thema’s uit de meetresultaten

Duurzame inzetbaarheid van werknemers begint wezenlijk bij de overtuiging dat mensen altijd te ontwikkelen zijn!