.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING, TEAM- EN ORGANISATIEBEGELEIDING, JONGERENBEGELEIDING

Persoonlijke coaching 

Vanuit de ACT®-meting ontdekken we wat jouw natuurlijke kracht is en wat je ontwikkelpotentieel is. Welk gedrag dat je laat zien, past van oorsprong echt bij je en geeft je energie? Wat kost je eigenlijk ten diepste té veel energie? Hoe zou het zijn als je je bewust kunt worden van je - nu nog - onbewuste kwaliteiten en daarnaar ook kunt gaan leven?

Zo kun je vanuit je eigen kracht echt leiding over je leven nemen

De persoonlijke begeleiding van Esther Uitman-van der Leest start altijd op basis van de ACT®-meting. In de vier stappen van de Circle of Change en vanuit NLP werken we ernaar toe dat je echt verantwoordelijkheid kunt gaan nemen voor de keuzes die je in je leven maakt:

  1. Zelfreflectie – hoe zit ik ten diepste in elkaar, waar zitten mijn talenten en knelpunten?
  2. Bewustwording – wat betekent dit voor mij in mijn gedrag naar mezelf en anderen toe?
  3. Beslisruimte – met die nieuwe kennis kan ik zelf beslissen hoe ik verder wil en hoe het anders kan.
  4. Verantwoordelijkheid – zo kan ik verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die ik wel of niet doe.

Voor meer informatie, de aanvraag van een meting en/of een coachtraject, neem dan vooral contact op via het contactformulier!

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van de ACT® Individueel 

 

Team- en organisatieontwikkeling

Vanuit de individuele ACT®-meting wordt de ACT®-teammeting samengesteld. Daarmee krijgen de leidinggevende en het team inzicht in de echte kracht van het team en de ontwikkelmogelijkheden, maar ook de belemmeringen die de teamverhoudingen kunnen verstoren. 

De deskundigheid van L’Estro armonico gaat verder dan het individu, maar het individu is áltijd de basis van elke team- of organisatieontwikkeling 

Tijdens een teamtweedaagse begeleidt Esther het team - de teamleden en de leidinggevende - in het ontdekken van de onbewuste drijfveren waarop het team drijft, de echte kracht van het team. De individuele metingen zijn de basis van de teamtraining. Nieuwsgierigheid naar jezelf en naar elkaar is de sleutel tot het succes van de training. In twee dagen tijd ontwikkelt het team zich tot een team met een veel grotere slagkracht en daadkracht dan voorheen! Nieuwe teams, oude teams, grote of kleine teams, elk samenwerkingsverband zal krachtiger en sterker met een vastomlijnd Plan van Aanpak verder gaan. In minimaal drie teamsessies ná de teamtweedaagse borgen we samen de inzichten en resultaten van de teamtweedaagse.

Vanuit de individuele metingen is ook de gehele organisatie door te lichten met de  ACT®-organisation -meting. Leidinggevenden krijgen zo snel inzichtelijk of de medewerkers wel op de juiste plaats zitten. Ook andere sturingsvraagstukken zijn vanuit deze meting kort en krachtig te beantwoorden. Esther begeleidt de directie en/of het bestuur in de ontwikkeling naar een HBM-gestuurde organisatie, want  ACT®-organisation is een innovatieve methodiek waarmee je snel een helder en duidelijk beeld krijgt van een (High Performance) organisatie!

Voor meer informatie en/of de aanvraag van een teamtraject of organisatieadvies, neem dan vooral contact op via het contactformulier!

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van ACT® Team

 

Jongerenbegeleiding

Veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, van scholieren tot startende ondernemers en afgestudeerden, worstelen met vraagstukken rondom profielkeuzen op de middelbare school, studiekeuzes, toekomstvragen enzovoort. Vooral: jongeren hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar zichzelf. Ze willen weten hoe ze in elkaar zitten en hoe dat verder moet met hun toekomst. Met de jongerenmeting van ACT®-Young breng je snel en helder het volgende in kaart:

  1. waarin loop jij op je tenen?
  2. vanuit welke energie leer je nu, hoe kun jij succesvoller leren?
  3. hoe gemotiveerd ben jij om zaken af te maken?
  4. wint je wilskracht het van je meegaandheid of juist niet?
  5. wat is je optimale leerstijl?

De ACT® Young-meting is een talentanalyse die jongeren zelfinzicht geeft op bewust én onbewust niveau, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en houvast geeft bij de keuzes die zij maken voor hun toekomst. Het is mogelijk om van de resultaten twee rapportages te ontvangen: één voor de jongere zelf, maar ook voor de begeleider (de mentor, decaan, studieloopbaanbegeleider, coach enz.).

L' Estro armonico heeft vanuit haar onderwijsdeskundigheid een onderscheidend vermogen om jongeren van VO tot WO te begeleiden in hun zoektocht naar hun stip op de horizon, hun toekomst

Voor meer informatie, de aanvraag van de jongerenmeting of een jongeren coachtraject, neem dan vooral contact op via het contactformulier!

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van ACT® Young-Student (voor de jongere zelf)

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van ACT® Young-Mentor (voor de begeleider)