.

Dreig jij uit te vallen?

Uitval van werk is natuurlijk voor niemand een pretje. Niet voor de werkgever, de collega's, maar ook zeker niet voor de persoon in kwestie zelf. Toch zijn er vandaag de dag veel mensen die te maken krijgen met verzuim, of met de dreiging in verzuim te raken. Belangrijk dus om tijdig te signaleren wie er dreigt uit te vallen. Maar hoe doe je dat?

Dreigend verzuim

Soms gaan mensen opeens ander gedrag vertonen dan dat ze normaal doen. Zo kan iemand sneller geïrriteerd zijn, steeds stiller worden en zich terugtrekken. Of deze persoon reageert opeens explosief en boos en begint vluchtgedrag te vertonen. Steeds vaker meldt diegene zich een dagje ziek of komt regelmatig maandagen niet naar het werk. Als je dit terugziet bij een ander of jezelf, dan kan het zijn dat er sprake is van dreigend verzuim.

Zichtbare signalen

Om dreigend verzuim tijdig te op te merken, zijn er verschillende signalen waarop je zou kunnen letten. Ten eerste heb je de zichtbare signalen, die zijn op te delen in gedragsmatige, psychisch/emotionele en lichamelijke signalen. Signalen in gedrag zijn bijvoorbeeld overwerken, onderpresteren, sociale isolatie en ongezonder leven. Psychisch/emotionele signalen kun je onder meer herkennen aan angstgevoelens, prikkelbaarheid, agressiviteit en somberheid. Typische lichamelijke signalen zijn bijvoorbeeld oververmoeidheid, meer huilen, vermageren of aankomen en klachten als aanhoudende verkoudheid, hoofdpijn en griepjes.

Onzichtbare signalen

Ten tweede kan er sprake zijn van onzichtbare signalen. Voor de omgeving zijn deze moeilijker te achterhalen en het is dus belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Voorbeelden van deze onzichtbare signalen zijn: 
– gedragmatig: minder of onvoldoende ontspanning, meer medicijngebruik, moeilijk over gevoelens en lastige situaties kunnen praten 
– psychisch/emotioneel: angst voor de toekomst, gevoel van onrust en opgejaagdheid, geen afstand kunnen nemen van werk, onzekerheid 
– lichamelijk: spanning in nek en schouders, duizeligheid, regelmatig terugkerende hoofdpijn of migraine, hartkloppingen, buikpijn

Aan de bel trekken

Leidinggevenden hebben een belangrijke taak in signalering, maar ook ligt hier een grote verantwoordelijkheid bij onszelf. We zijn echter weinig gewend om aan de bel te trekken wanneer we merken dat het niet zo goed gaat. Een grote groep mensen vindt het moeilijk zich in zo'n situatie assertief op te stellen. Velen zijn bang om zich 'te laten kennen'. Zonde, want zonder aan te geven wat niet meer lukt, is er ook geen gesprek mogelijk over wat nog wél kan en waar je naartoe kunt groeien.

Patroon doorbreken

Mocht je het lastig vinden om aan te geven dat je het moeilijk hebt, dan ben je dus zeker niet de enige. Een coach kan je helpen dit patroon te doorbreken. Graag helpt Esther Uitman-van der Leest mensen het gesprek met de leidinggevende te durven aangaan om aan te geven wat ze nodig hebben. Ook kijk je naar waar je ten diepste geraakt wordt waardoor je dreigt uit te vallen. Zo kun je samen beoordelen hoe het dan wél moet, hoe je weer op een plek kunt komen waar je weer energie van krijgt.

Keuzes maken

'Soms coach ik mensen het werk uit', vertelt Esther, 'omdat het voor de organisatie en de persoon zelf beter is. Vaak is het dan een enorme opluchting. Dat is absoluut niet direct de intentie van de coaching, maar het kan wel een resultaat van het voeren van het goede gesprek zijn. Veel mensen realiseren zich niet dat ze altijd een keuze hebben.' Om tot de kern te komen, richt Esther zich eerst op het opruimen van de bestaande pijn. 'Zo komt er rust en ruimte. Vanuit dat uitgangspunt kunnen we ontdekken wat je mag ontwikkelen, hoe je kunt thuiskomen bij jezelf. Met dat heldere blikveld kun je de eindelijk keuzes maken die jou verder helpen.'

Ontmoet Esther

Esther Uitman-van der Leest van L'Estro armonico is van oorsprong docent en leidinggevende in het Voortgezet Onderwijs. Vanuit een passie voor mensen en organisaties is ze werkzaam als coach, trainer en adviseur. De ACT-meting, waaruit onbewuste drijfveren en kansrijke ontwikkeling duidelijk wordt, is de vliegende start van (coach)trajecten. Als certified Master Practicioner in de Art & Science of NLP, Time Line Therapy en Hypnotist is Esther een krachtige, realistische coach met doelgerichte resultaten op het gebied van persoonlijke en teamontwikkeling en organisatieadvies. Esther omschrijft haar werk als ‘echte arbeid. Niet met mijn handen, maar met mensen. Zodat we allebei aan het eind van de dag kunnen zeggen: het is toch weer gelukt.’