.

’Hij zag zich na een saaie studie in een saaie baan werken’

Het kan gebeuren dat je een studie volgt zonder dat je hart er echt in zit. Je doet het omdat het moet – dat is het. Op die manier zul je alleen niet snel goede resultaten behalen. Bovendien ben je, als je immers afgestudeerd bent, gediplomeerd in een vakgebied waar je eigenlijk weinig energie van krijgt, laat staan van geniet. Hoe vind je dan een baan in dat gebied dat wél bij je past? Ronald (19), student Economie, liep er zelf ook tegenaan dat hij sterk begon te twijfelen of hij wel de goede studie had gekozen. Hij was op school altijd goed geweest in dit vak, maar nu in zijn tweede studiejaar gingen de vakken hem meer en meer tegenstaan. Maar als dit géén goede keuze was, wat zou hij dan wél moeten doen?

Stoppen of doorgaan met studeren?

Ronalds motivatie begon steeds meer af te glijden. Hij stortte zich daarom vooral in alles buiten de studie: in de vereniging, in vrienden, in uitgaan. In studeren had hij steeds minder zin, maar er níet mee bezig zijn, gaf hem juist weer een schuldgevoel. Hij had namelijk toch eigenlijk twijfels of hij zijn studie wel zou willen afmaken. Maar als hij deze studie stop zou zetten, wat ging hij dan doen?

Een onduidelijke toekomst

Het probleem zat hem niet in het leren. Ik ontdekte dat hij stof prima kon onthouden en met inzet de tentamens makkelijk kon halen. Het was vooral dat de motivatie altijd extern was. Of de stof interessant was of niet, stond daarbij buiten kijf. Maar als hij over de toekomst na ging denken, werd het één grote warboel in zijn hoofd. Het was compleet onduidelijk voor hem hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Hij twijfelde waar hij het eigenlijk voor deed. Zijn studieresultaten begonnen er langzaam ook onder te lijden. Het was niet langer meer alleen de vraag of hij nog wel door zou wíllen met studeren, maar zou hij het überhaupt nog vol kúnnen houden!

Een saaie studie, een saaie baan

Toen ik Ronald voor het eerst zag, duurde het even voor hij zijn twijfels allemaal wilde uiten. Hij vertelde dat hij niet lekker in zijn vel zat, te veel kilo's erbij had gegeten uit frustratie en het niet-weten en bovendien meer en meer last kreeg van serieus depressieve gedachten en buien. Hij vertelde daarna over zijn studiekeuze, wat hij daar interessant aan vond, dat hij op de middelbare school er zo goed in was geweest en waarom hij dat dus was gaan studeren. Toen ik hem vroeg of hij er ook van genoot, bleef het even stil. ‘Tja,’ zei hij, ‘het is een studie, hè. Het is een soort werk. Kun je daarvan genieten?’ Ronald leerde mij door zijn ogen te kijken naar zijn toekomstbeeld: na een saaie studie zou hij in een saaie baan terecht komen. Een saaie baan is eigenlijk vragen om problemen. Een baan zou je energie en plezier moeten kunnen geven, zin om je te ontwikkelen, om te groeien en te bouwen aan je volwassen leven. Maar terechtkomen in een baan die niet bij je past, leidt juist tot het tegenovergestelde: uitputting, vervlakking, depressieve gedachten en uiteindelijk mogelijk zelfs een burn-out. Dat was nu nog niet aan de orde, maar het was wél het moment om in te grijpen.

Tijd voor een ACT®-meting

Ik gebruik bij coaching vaak de ACT®-meting. Een ACT®-meting geeft inzicht in de krachten en kwaliteiten van iemand, zijn of haar talenten. De meting is bijvoorbeeld gericht op hoe je leert, waar je motivatie vandaan haalt of wat er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat je het gevoel krijgt te onderpresteren. Je krijgt inzicht in wat jou energie geeft en wat je juist energie kost. Een studie heeft namelijk inderdaad kenmerken van werk, alleen, net als werk, lukt het pas echt om succesvol te zijn en ervan te genieten als het je ligt. Op basis van de ACT®-meting krijg je twee rapporten met resultaten over jouw talent, op zowel bewust als onbewust niveau. Eentje geeft je zelf inzichten, de ander is ook nuttig voor je ouders/verzorgers of studieadviseur.

De basis

Ronald zelf kreeg het rapport te zien en was eigenlijk weinig verrast. Dit was waar hij zich in herkende, dit waren punten die bij hem pasten. Toen hij het alleen vergeleek met zijn huidige studie, zag hij hoe die studie en vooral het toekomstige werkperspectief verschilden van zijn kwaliteiten. Het zette hem direct aan het denken. Welke studie zou er wel bij passen? Daar gaan we het nu over hebben. Ik ben ervan overtuigd, na jarenlang op deze manier gewerkt te hebben met jongeren (vanaf 16 jaar) dat het hem gaat helpen het plezier in een echt passende studie te gaan vinden. En tegelijkertijd werken we vanuit deze inzichten aan zijn gezondheid, een goede dagstructuur, het omgaan met problemen die in je leven voorbij komen en het hanteren van sombere gedachten die je kunnen overheersen. Dit alles legt de stevige en krachtige basis voor alles wat nog gaat komen in het leven. En als ik dan weer mag zien dat een jong mens, met een beetje hulp, dan vanuit eigen kracht grip op het leven krijgt en de weg naar energie en ontwikkeling kan vinden... Dat maakt mij een dankbare en trotse coach!

Ontmoet Esther

Esther Uitman-van der Leest is van oorsprong docent en leidinggevende in het Voortgezet Onderwijs. Vanuit een passie voor mensen en organisaties is ze werkzaam als coach, trainer en adviseur. De ACT®-meting, waaruit onbewuste drijfveren en kansrijke ontwikkeling duidelijk wordt, is de vliegende start van (coach)trajecten met jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. Als certified Master Practitioner in de Art & Science of NLP, Time Line Therapy en Hypnotism is Esther een krachtige, realistische coach met doelgerichte resultaten op het gebied van persoonlijke en teamontwikkeling en organisatieadvies. Esther omschrijft haar werk als 'echte arbeid. Niet met mijn handen, maar met mensen. Zodat we allebei aan het eind van de dag kunnen zeggen: het is toch weer gelukt.'