.

Aanpak

Duurzame inzetbaarheid van werknemers begint wezenlijk
bij de overtuiging dat mensen altijd te ontwikkelen zijn!

HBM 

Het Human Resource-denken is door de ontwikkeling van het Human Being Management (of Development) verouderd geraakt. We willen de mens niet meer als Resource (uitputbare bron) inzetten, maar juist als Being (bewust, bekwaam mens)! Met de inzet van de ACT®-meting, wordt onder andere duidelijk of werknemers eigenlijk wel op de juiste plek binnen de organisatie zitten. Een (soms minieme) aanpassing van het werk levert ineens een hogere output op. Waarom een werknemer (mentaal) verzuimt en hoe we deze werknemer echt in zijn kracht kunnen zetten, wordt eveneens duidelijk. Coaching, verzuim-, reïntegratie- en outplacementtrajecten worden op deze manier krachtiger en doelmatiger en loopbaanvraagstukken zijn scherper te doorzien. 

Esther Uitman-van der Leest helpt teams en organisaties inzichtelijk te krijgen wat er aan onbewuste kracht aanwezig is binnen het team. Maar ook de vraag waar de uitvalrisico’s van teams en individuen zitten en hoe de aanwezige, onbewuste natuurlijke kracht naar boven gehaald kan worden is hiermee te beantwoorden. Personeelsbeleid dat gebaseerd is op de Human Being Management -filosofie geeft zo hét antwoord op duurzame inzetbaarheid.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking

NLP

De afkorting NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) staat voor de manier waarop onze communicatie ons gedrag - en daarmee het resultaat van wat we doen -beïnvloedt. NLP werkt met een specifieke aanpak om, met inzet van diverse technieken, duurzame verandering te bewerkstelligen. Dat maakt de interventies en aanpak van Esther Uitman-van der Leest zo "spot on" en doeltreffend, met een duurzaam resultaat!

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking

Van vraagstuk naar verandering

Door middel van een speciale aanpak, ontwikkeld vanuit de organisatie 5 Sterren Werkplezier, komen teams en organisaties tot het inzicht dat DE werkdruk niet bestaat. Wél komt er in een workshop van 1 dagdeel razendsnel inzicht dat we werkdruk allemaal op onze eigen manier ervaren. Maar hoe buig je de ervaren werkdruk weer om naar werkplezier? In de basisworkshop 5SterrenWerkplezier leert een team, organisatie of samenwerkingsverband via 5 strategieën tot een duurzame, positieve en energiegevende verandering te komen. Door inzicht te krijgen in de energievreters en energiegevers én het inzicht dat er veel meer oplossingen blijken te zijn om echte verandering te maken, ontstaat er een nieuwe, positieve energie die bijdraagt aan het succes van het team, de organisatie of samenwerkingsverband.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking