.

jongerenbegeleiding

Veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, van scholieren tot startende ondernemers en afgestudeerden, worstelen met vraagstukken rondom profielkeuzen op de middelbare school, studiekeuzes, toekomstvragen enzovoort. Bovendien: jongeren hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar zichzelf. Ze willen weten hoe ze in elkaar zitten en hoe dat verder moet met hun toekomst. Met de jongerenmeting van ACT®-Young breng je snel en helder het volgende in kaart:

  1. waarin loop jij op je tenen?
  2. vanuit welke energie leer je nu, hoe kun jij succesvoller leren?
  3. hoe gemotiveerd ben jij om zaken af te maken?
  4. wint je wilskracht het van je meegaandheid of juist niet?
  5. wat is je optimale leerstijl?

De ACT® Young-meting is een talentanalyse die jongeren zelfinzicht geeft op bewust én onbewust niveau, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en houvast geeft bij de keuzes die zij maken voor hun toekomst. Het is mogelijk om van de resultaten twee rapportages te ontvangen: één voor de jongere zelf, maar ook voor ouders/verzorgers of de begeleider (de mentor, decaan, studieloopbaanbegeleider, coach enz.).

Esther Uitman-van der Leest heeft vanuit haar onderwijsdeskundigheid een onderscheidend vermogen om jongeren van 16 tot 23 jaar te begeleiden in hun zoektocht naar hun stip op de horizon, hun toekomst

Voor meer informatie, de aanvraag van de jongerenmeting of een jongeren coachtraject, neem dan vooral contact op via het contactformulier!

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van ACT® Young-Student (voor de jongere zelf)

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van ACT® Young-Mentor (voor de begeleider)