.

PERSOONLIJKE COACHING, JONGERENBEGELEIDING, TEAM- EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Persoonlijke coaching 

Vanuit de ACT®-meting ontdekken we wat jouw natuurlijke kracht is en wat je ontwikkelpotentieel is. Welk gedrag dat je laat zien, past van oorsprong echt bij je en geeft je energie? Wat kost je eigenlijk ten diepste té veel energie? Hoe zou het zijn als je je bewust kunt worden van je - nu nog - onbewuste kwaliteiten en daarnaar ook kunt gaan leven?

Zo kun je vanuit je eigen kracht echt leiding over je leven nemen

De persoonlijke begeleiding van Esther Uitman-van der Leest start altijd op basis van de ACT®-meting. In de vier stappen van de Circle of Change en vanuit NLP werken we ernaar toe dat je echt verantwoordelijkheid kunt gaan nemen voor de keuzes die je in je leven maakt:

  1. Zelfreflectie – hoe zit ik ten diepste in elkaar, waar zitten mijn talenten en knelpunten?
  2. Bewustwording – wat betekent dit voor mij in mijn gedrag naar mezelf en anderen toe?
  3. Beslisruimte – met die nieuwe kennis kan ik zelf beslissen hoe ik verder wil en hoe het anders kan.
  4. Verantwoordelijkheid – zo kan ik verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die ik wel of niet doe.

Voor meer informatie, de aanvraag van een meting en/of een coachtraject, neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier!

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van de ACT® Individueel 

Jongerenbegeleiding

Veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, van scholieren tot startende ondernemers en afgestudeerden, worstelen met vraagstukken rondom profielkeuzen op de middelbare school, studiekeuzes, toekomstvragen enzovoort. Bovendien: jongeren hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar zichzelf. Ze willen weten hoe ze in elkaar zitten en hoe dat verder moet met hun toekomst. Met de jongerenmeting van ACT®-Young breng je snel en helder het volgende in kaart:

  1. waarin loop jij op je tenen?
  2. vanuit welke energie leer je nu, hoe kun jij succesvoller leren?
  3. hoe gemotiveerd ben jij om zaken af te maken?
  4. wint je wilskracht het van je meegaandheid of juist niet?
  5. wat is je optimale leerstijl?

De ACT® Young-meting is een talentanalyse die jongeren zelfinzicht geeft op bewust én onbewust niveau, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en houvast geeft bij de keuzes die zij maken voor hun toekomst. Het is mogelijk om van de resultaten twee rapportages te ontvangen: één voor de jongere zelf, maar ook voor ouders/verzorgers of de begeleider (de mentor, decaan, studieloopbaanbegeleider, coach enz.).

Esther Uitman-van der Leest heeft vanuit haar onderwijsdeskundigheid een onderscheidend vermogen om jongeren van 16 tot 23 jaar te begeleiden in hun zoektocht naar hun stip op de horizon, hun toekomst

Voor meer informatie, de aanvraag van de jongerenmeting of een jongeren coachtraject, neem dan vooral contact op via het contactformulier!

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van ACT® Young-Student (voor de jongere zelf)

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van ACT® Young-Mentor (voor de begeleider)

Team- en organisatieontwikkeling

Van Werkdruk naar Werkplezier

Door middel van een speciale aanpak, ontwikkeld vanuit de organisatie 5 Sterren Werkplezier, komen teams en organisaties tot het inzicht dat DE werkdruk niet bestaat. Wél komt er in een workshop van 1 dagdeel razendsnel inzicht dat we werkdruk allemaal op onze eigen manier ervaren. Maar hoe buig je de ervaren werkdruk weer om naar werkplezier? In de basisworkshop 5SterrenWerkplezier leert een team, organisatie of samenwerkingsverband via 5 strategieën tot een duurzame, positieve en energiegevende verandering te komen. Door inzicht te krijgen in de energievreters en energiegevers én het inzicht dat er veel meer oplossingen blijken te zijn om echte verandering te maken, ontstaat er een nieuwe, positieve energie die bijdraagt aan het succes van het team, de organisatie of samenwerkingsverband. 

Deze basisworkshop geeft tevens inzicht in de onderwerpen waar een team op dieperliggend niveau aan heeft te werken. Een verder vervolg wordt altijd in samenspraak met de opdrachtgever vormgegeven in nauwkeurig maatwerk. 

De deskundigheid van Esther Uitman-van der Leest gaat verder dan het individu, maar het individu is áltijd de basis van elke team- of organisatieontwikkeling 

Duurzame verandering vanuit de natuur van het team of de organisatie

Vanuit de individuele ACT®-meting wordt de ACT®-teammeting samengesteld. Daarmee krijgen de leidinggevende en het team inzicht in de echte kracht van het team en de ontwikkelmogelijkheden, maar ook de belemmeringen die de teamverhoudingen kunnen verstoren. 

Tijdens een teamtweedaagse begeleidt Esther het team - de teamleden en de leidinggevende - in het ontdekken van de onbewuste drijfveren waarop het team drijft, de echte kracht van het team. De individuele metingen zijn de basis van de teamtraining. Nieuwsgierigheid naar jezelf en naar elkaar is de sleutel tot het succes van de training. In twee dagen tijd ontwikkelt het team zich tot een team met een veel grotere slagkracht en daadkracht dan voorheen! Nieuwe teams, oude teams, grote of kleine teams, elk samenwerkingsverband zal krachtiger en sterker met een vastomlijnd Plan van Aanpak verder gaan. In minimaal drie teamsessies ná de teamtweedaagse borgen we samen de inzichten en resultaten van de teamtweedaagse.

Voor meer informatie en/of de aanvraag van een teamtraject of organisatieadvies, neem dan vooral contact op via het contactformulier!

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van ACT® Team

Esther begeleidt leidinggevenden, directies en besturen in de ontwikkeling naar een organisatie waar Werkplezier en Aandacht voor de mens achter de werknemer centraal staan